افزایش دادن اروپا یونان بیانیه شورای حقوق بشر

افزایش دادن: اروپا یونان بیانیه شورای حقوق بشر اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی بررسی عنوان از بین بردن واقعه نکاح و طلاق از شناسنامه‌ متارکه‌کنندگان

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت ۴ سال و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح به مدت ۵ سال

بررسی عنوان از بین بردن واقعه نکاح و طلاق از شناسنامه‌ متارکه‌کنندگان

بررسی عنوان از بین بردن واقعه نکاح و طلاق از شناسنامه متارکه کنندگان

عبارات مهم : قانون

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت ۴ سال و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح به مدت ۵ سال تمدید شد.

یحیی کمالی پور در گفت وگو با ایسنا، در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه رییس شرکت ثبت احوال در این جلسه حضور یافت و پیش نویس طرح اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت را ارایه داد، گفت: در جهت پیش نویس این طرح موضوعی را تحت عنوان از بین بردن واقعه نکاح و طلاق از شناسنامه زوجینی که متارکه می کنند، مورد بررسی قرار دادیم.

وی افزود: اطراف این عنوان بحث و قرار شد که کارگروهی تشکیل شود و به صورت دقیق و علمی این عنوان را بررسی کند و سپس در قالب طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دهد.

بررسی عنوان از بین بردن واقعه نکاح و طلاق از شناسنامه‌ متارکه‌کنندگان

واژه های کلیدی: قانون | کمیسیون | شناسنامه | حقوقی و قضایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs