افزایش دادن اروپا یونان بیانیه شورای حقوق بشر

افزایش دادن: اروپا یونان بیانیه شورای حقوق بشر اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی شروع شد

نهمین جلسه پیگیری به اتهامات دو متهم پرونده فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شروع شد.

نهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی شروع شد

نهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی شروع شد

عبارات مهم : پرونده

نهمین جلسه پیگیری به اتهامات دو متهم پرونده فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شروع شد.

به گزارش ایسنا، در جلسات اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دادگاه دو متهم نفتی، کیفرخواست «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد و در ادامه این متهم در جایگاه قرار داده شد و به ارائه دفاعیات خود پرداخت و وکیل مدافع متهم نیز دفاعیات خود را مطرح کرد.

نهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی شروع شد

در جلسه هفتم نیز افشار وکیل مدافع مهدی شمس دفاعیات خود را ارائه کرد و نماینده دادستان و وکلای شرکت نفت به بیانات و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف دوم پاسخ دادند و در آخر جلسه هفتم کیفرخواست حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم به وسیله نماینده دادستان قرائت شد.

در جلسه هشتم نیز قاضی مقیسه پیش از شروع دفاعیات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده از وکلای شکات خواست شکایات خود را مطرح کنند و بر همین اساس وکلای شرکت نفت و وکیل بانک مسکن به بیان شکایات خود پرداختند و در ادامه جلسه هشتم نیز حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده به ارایه دفاعیات خود پرداخت و ادامه دفاعیات وی به جلسه بعدی موکول شد.

نهمین جلسه پیگیری به اتهامات دو متهم پرونده فساد نفتی دقایقی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شروع شد.

نخستین جلسه دادگاه ۱۷ تیر ماه، جلسه دوم ١٨ تیر ماه، جلسه سوم ۲۵ تیر ماه، جلسه چهارم ۲۷ تیر ماه، جلسه پنجم ٢ مرداد ماه، جلسه ششم ۳ مرداد ماه و جلسه هفتم ۷ مرداد ماه و جلسه هشتم ۹ مرداد ماه برگزار شده است است.

بر اساس این گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم مهم پرونده موسوم به فساد نفتی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی الارض آشنایی و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد. پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس جهت پیگیری مجدد به شعبه هم عرض – شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه – ارجاع شده است است

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs