افزایش دادن اروپا یونان بیانیه شورای حقوق بشر

افزایش دادن: اروپا یونان بیانیه شورای حقوق بشر اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی تاکید فرانسه بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام، در مشورت تلفنی با ظریف

وزیر امور خارجه فرانسه انتفاع کشور عزیزمان ایران از دستاوردهای اقتصادی برجام را مجددا مورد تاکید قرار داد.

تاکید فرانسه بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام، در مشورت تلفنی با ظریف

تاکید فرانسه بر لزوم پایبندی همه طرف ها به برجام، در مشورت تلفنی با ظریف

عبارات مهم : ایران

وزیر امور خارجه فرانسه انتفاع کشور عزیزمان ایران از دستاوردهای اقتصادی برجام را مجددا مورد تاکید قرار داد.

به گزارش ایلنا، وزرای امور خارجه کشور عزیزمان ایران و فرانسه در مشورت تلفنی امروز خود بر لزوم پایبندی همه طرف ها به برجام تاکید کردند.

تاکید فرانسه بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام، در مشورت تلفنی با ظریف

وزیر امور خارجه فرانسه انتفاع کشور عزیزمان ایران از دستاوردهای اقتصادی برجام را مجددا مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه فرانسه انتفاع کشور عزیزمان ایران از دستاوردهای اقتصادی برجام را مجددا مورد تاکید قرار داد.

واژه های کلیدی: ایران | فرانسه | امور خارجه | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs