افزایش دادن اروپا یونان بیانیه شورای حقوق بشر

افزایش دادن: اروپا یونان بیانیه شورای حقوق بشر اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ابداع ابزاری شبیه به لایه خونی شبکیه

پژوهشگران اسپانیایی، جهت یافتن درمان بیماری‌های مربوط به شبکیه، ابزاری شبیه به لایه خونی آن، اختراع کرده‌اند.

ابداع ابزاری شبیه به لایه خونی شبکیه

ابداع ابزاری شبیه به لایه خونی شبکیه

عبارات مهم : ابزار

پژوهشگران اسپانیایی، جهت یافتن درمان بیماری های مربوط به شبکیه، ابزاری شبیه به لایه خونی آن، اختراع کرده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدگجت، گروهی از پژوهشگران در بارسلونا، یک تراشه میکروفلوئیدیک اختراع کرده اند که شبیه به لایه خونی شبکیه چشم انسان است.

ابداع ابزاری شبیه به لایه خونی شبکیه

این ابزار، مشمول بر چندین بخش موازی است که جهت تقلید از ساختار لایه ای شبکیه چشم، انواع گوناگونی از سلول را در بر می گیرد.

این پژوهشگران امیدوارند از این ابزار جهت آزمایش تاثیر داروها بر شبکیه و بررسی بهتر بیماری “رتینوپاتی دیابتی” (diabetic retinopathy) استفاده کنند.

پژوهشگران اسپانیایی، جهت یافتن درمان بیماری‌های مربوط به شبکیه، ابزاری شبیه به لایه خونی آن، اختراع کرده‌اند.

درحال حاضر، بررسی لایه خونی شبکیه، با استفاده از تکنیک های کشت سلول مرسوم، دقیقا شبیه به این محیط منحصربه فرد نیستند.

“رُزا ویلا” (Rosa Villa)، یکی از پژوهشگران این تحقیق گفت: در این ارگانیسم زنده، سلول های درون رگی که دیواره های داخلی رگ های خونی را می پوشانند، در معرض جنبش خودبه خودی جریان خون هستند. در کاشت های سلولی که در آنها این شرایط ایجاد نمی شود، می توانیم بگوییم سلول ها “خواب آلود” هستند و مانند شرایط واقعی تصویر العمل نشان نمی دهند.

این گروه پژوهشی، یک را ه حل راحت اختراع کرد؛ یک تراشه میکروفلوئیدیک که سلول های حاضر در لایه خونی شبکیه را با ترتیب منحصربه فردی که ارتباط سلولی و محرک های مکانیکی را می پذیرد، مشمول بر می شود.

ابداع ابزاری شبیه به لایه خونی شبکیه

این تراشه در مقایسه با فلاسک های آزمایشگاهی مرسوم کشف بافت، ارائه دقیق تری از شرایط فیزیولوژیکی در لایه خونی شبکیه است.

این ابزار، مشمول بر محفظه های موازی است که به ساختار لایه ای شبکیه شباهت دارد.

پژوهشگران اسپانیایی، جهت یافتن درمان بیماری‌های مربوط به شبکیه، ابزاری شبیه به لایه خونی آن، اختراع کرده‌اند.

هر محفظه، نوع متفاوتی از سلول ها از جمله سلول های درون رگی، سلول های عصبی و سلول های پوششی رنگ دانه ای شبکیه را در بر دارد.

این ابزار، مانند یک ارگان کلی، اجازه ارتباط سلولی را می دهد که در آن سلول های موجود در محفظه های گوناگون می توانند از راه کانال های بسیار کوچکی که آنها را به هم متصل می کند، به یکدیگر سیگنال های شیمیایی بفرستند.

ابداع ابزاری شبیه به لایه خونی شبکیه

مناسب ترین شاخصه این فناوری این است که آنچه به صورت “درون جانداری” در شبکیه اتفاق می افتد، تقلید می کند؛ بنابراین می تواند ابزاری مهم جهت پیشرفت در آزمایش “درون کشتگاهی” باشد.

“رافائل سیمو” (Rafael Simó)، پژوهشگر دیگر این تحقیق گفت: در این ابزار، سلول ها پیوسته در تماس با ماده رشد و هم چنین تعامل نزدیک خود را با واسطه های شیمیایی حفظ می کنند.

این گروه برنامه ریزی می کند تا از این ابزار پیچیده جهت بررسی تاثیرات مولکول های متفاوت بر لایه خونی شبکیه استفاده کند تا در مورد بیماری های شبکیه مانند رتینوپاتی دیابتی و راه های درمان آنها زیاد بداند

واژه های کلیدی: ابزار | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs